Pływalnia: 44 683 45 51 \ Biuro MOSiR: 44 683 58 44

Radomszczański Bieg Uliczny Memoriału Mariana Szymańskiego

REGULAMIN RADOMSZCZAŃSKIEGO BIEGU ULICZNEGO MEMORIAŁU MARIANA SZYMAŃSKIEGO 24 CZERWCA 2018

CEL IMPREZY

1. Wspomnienie postaci Mariana Szymańskiego, wieloletniego nauczyciela, wychowawcy, i przyjaciela młodzieży w I Liceum Ogólnokształcącym im. F. Fabianiego w Radomsku, wybitnego sportowca i trenera wielu mistrzów i reprezentantów Polski, harcerza, żołnierza, i dowódcy grup szturmowych Szarych Szeregów ps. „Wędzidło”, bohatera akcji odbicia więźniów UB i NKWD w Łowiczu.

2. Popularyzacja biegania jako znakomitej formy spędzania czasu wolnego, rekreacji oraz sportowej rywalizacji.

3. Integracja społeczności lokalnej i budowanie środowiska wokół idei sportowych.

4. Promocja Radomska jako miasta sportowych możliwości i wydarzeń.

ORGANIZATORZY

1. Miasto Radomsko
2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomsku

UCZESTNICTWO

1. W biegu głównym na dystansie 10 kilometrów uczestniczyć mogą osoby, które do dnia 23 czerwca ukończyły 16 lat (osoby poniżej 18 roku życia startują za pisemną zgodą opiekunów prawnych).

2. Każda osoba startująca w biegu głównym weryfikuje się w biurze zawodów przez okazanie dokumentu tożsamości, podpisanie oświadczenia medycznego oraz odebranie numeru startowego i chipa pomiarowego, co będzie oznaczało akceptację niniejszego regulaminu.

3. W biegu mogą startować osoby niepełnosprawne.

4. Ze względów bezpieczeństwa w biegu głównym nie mogą startować osoby na wózkach,

rowerach, wrotkach, rolkach itp. oraz osoby biegnące ze zwierzętami.

5. Uczestnicy zawodów zobowiązani są do przestrzegania zasad fair play i stosowania się do poleceń służb organizatora zaangażowanych w obsługę imprezy.

TERMIN, MIEJSCE, TRASA

1. Bieg odbędzie się 24 czerwca 2018 roku (niedziela).

2. Oprócz biegu głównego odbędzie się bieg rekreacyjny na trasie ulicznej o długości ok. 2000 metrów.

3. Start i meta imprezy znajdować się będzie na parkingu Miejskiej Hali Sportowej PSP 6 przy ulicy Św. Jadwigi Królowej 20.

4. Biuro zawodów pracować będzie w holu Miejskiej Hali Sportowej PSP 6.

5. Trasa biegu głównego wiedzie ulicami: Św. Jadwigi Królowej, Starowiejską, Armii Krajowej, Leszka Czarnego, Piastowską, Słowiczą, Wyszyńskiego, Jagiellońską, Św. Jadwigi Królowej. Zawodnicy maja do pokonania 2 pętle o długości 5.000 metrów każda. Dystans biegu głównego wynosi 10.000 metrów. Na trasie zlokalizowane będą trzy punkty z wodą . W razie wysokiej temperatury powietrza (pow. 25*C) na trasie ustawiona zostanie kurtyna wodna.

HARMONOGRAM IMPREZY

8:00 – 9:30 Praca biura zawodów – zapisy w dniu imprezy, weryfikacja zawodników, odbiór pakietów startowych.
9:30 - Otwarcie zawodów
9:45 - Start Otwartego Biegu Rekreacyjnego ( bez ograniczeń wiekowych, dyst. 2000 m).
10:15- Start Radomszczańskiego Biegu Ulicznego ( 10 km ).
12:00- Zakończenie – ceremonia dekoracji zwycięzców, wręczenie nagród.

KLASYFIKACJA I NAGRODY

Podczas biegu głównego prowadzone będą następujące klasyfikacje:

– klasyfikacja generalna mężczyzn
– klasyfikacja generalna kobiet

zdobywcy I miejsca otrzymują Puchar Mariana Szymańskiego

– klasyfikacja mężczyzn 16-25 lat
– klasyfikacja mężczyzn 26-45 lat
– klasyfikacja mężczyzn pow.45 lat
– klasyfikacja kobiet 16-25 lat
– klasyfikacja kobiet 26-45 lat
– klasyfikacja kobiet pow. 45 lat

zdobywcy trzech pierwszych lokat w każdej z powyższych klasyfikacji otrzymują puchar, dyplom i nagrodę rzeczową.

Wśród wszystkich uczestników biegu rekreacyjnego i biegu głównego rozlosowane będą specjalne nagrody rzeczowe. Losowanie nagród nastąpi przy pomocy numerów startowych zwróconych przez zawodników na mecie. W biegu rekreacyjnym nie przewidziano klasyfikowania biegaczy.

Dla wszystkich uczestników tego biegu przewidziano pamiątkowe medale.

ZGŁOSZENIA I ZAPISY

Zgłoszenia do biegu głównego można dokonać, po uiszczeniu opłaty wpisowej w wysokości 30,00 zł, a w dniu zawodów 50,00 zł na rachunek bankowy MOSiR nr 08 1560 0013 2003 6902 5000 0001 lub w kasie Krytej pływalni przy ul. Leszka Czarnego 22 w Radomsku :

– drogą elektroniczną za pomocą formularza na stronie www.zapisy.inessport.pl;
– w biurze zawodów przed rozpoczęciem imprezy.

Zgłoszenia do biegu rekreacyjnego przyjmuje biuro MOSiR w Radomsku ul. Leszka Czarnego 22, można zapisać się także drogą elektroniczną wysyłając e-maila na adres: mosir@radomsko.pl lub telefonicznie pod numerem 44 683 58 44 (dni robocze do godz. 15:30).

Opłata wpisowa zawiera pakiet startowy (koszulka z numerem startowym, medal, napój izotoniczny).

POMIAR CZASU

Podczas biegu głównego zawodów prowadzony będzie elektroniczny pomiar czasu za pomocą zwrotnych chipów mocowanych do buta biegacza. Brak chipa przy bucie podczas biegu jest jednoznaczny z dyskwalifikacją zawodnika. Każdy zawodnik zobowiązany jest do zwrotu chipa na mecie biegu. Do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto. Nie dopuszcza się możliwości korzystania z własnych chipów. Pomiar czasu prowadzony jest przez doświadczona firmę INESSPORT oraz wyznaczonych sędziów i ich decyzje dotyczące odczytu czasu zawodników są ostateczne.

DANE OSOBOWE

1.Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu zgłoszeniowym jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, adres 97-500 Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22, zwany dalej: "Administratorem".

Możesz skontaktować się z Administratorem, pisząc na adres: 97-500 Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22 lub telefonując pod numer: 44 683 58 44.
2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda.
3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Radomszczańskiego biegu ulicznego memoriału Mariana Szymańskiego
4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w w/wym. Biegu.
5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne.
6. Administrator przekaże Twoje dane tylko tym odbiorcom, którzy uczestniczą w realizacji lub promocji w/wym. Biegu.
7. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
8. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
9. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizatorzy ustanawiają limit czasowy na pokonanie dystansu 10.000 metrów w biegu głównym Memoriału Mariana Szymańskiego na 90 minut. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu do godziny 11:45 zobowiązani są do jego przerwania, opuszczenia trasy i dojścia do mety pieszo chodnikiem lub poboczem drogi publicznej. Organizator biegu nie zapewnia na czas imprezy żadnego rodzaju ubezpieczenia NNW. Uczestnik sam decyduje o dodatkowym ubezpieczeniu się. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania imprezy. Uczestnicy podpisując oświadczenia przygotowane przez organizatora wyrażają zgodę na upublicznienie wizerunku w materiałach medialnych imprezy oraz zezwalają na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Wszelkie sprawy sporne oraz interpretacje regulaminu rozsądza Organizator i sędziowie biegu. Bieg odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.

Regulamin sporządził Artur Kwiatkowski z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomsku.

Mapa obiektów

Partnerzy

Społeczność


MOSiR
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Leszka Czarnego 22
97-500 Radomsko

e-mail: mosir@radomsko.pl
Godziny otwarcia
Biuro MOSiR:
Pon-Pt: 7:30 - 15:30

Pływalnia:
Pon-Pt: 7:00 - 22:00
Ostatnie wejście: 20:45
więcej info>

Sauna:
Pon-Pt: 16:00 - 22:00
Sobota: 9:00 - 20:00
Niedziela: 13:00 - 20:00
Ważne numery
Biuro: 44 683 58 44
Orlik: 667 920 205
Korty: 505 649 843
Pływalnia (po 16.00): 44 682 45 51
© 2019 MOSiR Radomsko