Pływalnia: 44 683 45 51 \ Biuro MOSiR: 44 683 58 44

I OTWARTY OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ W SZACHACH SZYBKICH P15

Zanim 6 października rozpoczną się zmagania na 10 kilometrowej trasie EXTREME RADOMSKO 2018 proponujemy udział w pojedynku na strategie szachowe.

I OGÓLNOPOLSKI OTWARTY TURNIEJ W SZACHACH SZYBKICH O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO wystartuje 30 września 2018 roku. Wszystkich chętnych zapraszamy do sali MDK Radomsko o godzinie 10:00.

REGULAMIN I OTWARTEGO OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU W SZACHACH SZYBKICH P15 O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO

1. ORGANIZATOR
Organizatorem turnieju jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomsku
ul. Leszka Czarnego 22
2. CELE IMPREZY
- ożywienie środowiska szachowego na terenie miasta i powiatu radomszczańskiego;
- promocja miasta Radomsko jako prężnego ośrodka działań sportowych
3. MIEJSCE I TERMIN
- turniej rozegrany zostanie w sali prób Miejskiego Domu Kultury w Radomsku
ul. Brzeźnicka 5 w dniu 30 września (niedziela). Start turnieju godz. 10:00.
Zakończenie planowane jest o godz. 14:00;
4. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA TURNIEJU
- turniej rozgrywany będzie w dwóch grupach:
grupa A – grają seniorzy i juniorzy powyżej 14 roku życia;
grupa B – grają juniorzy do lat 13;
- tempo gry 15 minut dla zawodnika w partii;
- 7 rund systemem szwajcarskim:
- sędzią głównym turnieju jest Pan Michał Wejsig – sędzia klasy FIDE;
- regulamin gry zgodny z przepisami Kodeksu Polskiego Związku Szachowego;
5. WARUNKI UCZESTNICTWA
- w turnieju mogą wziąć udział wszyscy chętni, którzy do dnia 28 września 2018 roku
na stronie www.chessarbiter.to.pl dokonają zgłoszenia udziału poprzez formularz
zgłoszeniowy turnieju;
- do turnieju można zgłosić swój udział w dniu zawodów (u sędziego) do momentu
rozpoczęcia rozgrywek ale w takim wypadku konieczne będzie wpłacenie wpisowego
w kwocie 20 złotych od osoby;
- zawodnicy zgłaszający swój udział w terminie do 28 września opłacają wpisowe:
zawodnicy grupy A – 10 złotych, a zawodnicy grupy B – 5 złotych;
- zawodnicy niepełnoletni startują w turnieju pod opieką i za pisemną zgodą opiekuna
prawnego;
- uczestnicy turnieju podpisują przygotowane przez organizatora oświadczenia
związane z administrowaniem danymi osobowymi oraz upublicznieniem wizerunku
na potrzeby medialne imprezy;
6. NAGRODY PUCHAR PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO otrzymają
- zwycięzca grupy A – senior
- zwycięzca grupy A – junior
- zwycięzca grupy B – do lat 13
- zwycięzca grupy B – do lat 10
- zdobywcy pierwszych pięciu miejsc w każdej kategorii otrzymują dyplomy oraz nagrody
rzeczowe
- najlepsze zawodniczki turnieju w grupie A i B otrzymają specjalne statuetki.
7. POSTANOWIENIA OGÓLNE
- informacji na temat turnieju udziela Pan Artur Kwiatkowski tel. 505 620 307 oraz
Pan Grzegorz Plutecki tel. 506 877 786;
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione lub zagubione
podczas trwania turnieju.
- wszystkie kwestie sporne nie ujęte w regulaminie rozstrzyga sędzia główny turnieju
w porozumieniu z organizatorem;

Mapa obiektów

Partnerzy

Społeczność


MOSiR
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Leszka Czarnego 22
97-500 Radomsko

e-mail: mosir@radomsko.pl
Godziny otwarcia
Biuro MOSiR:
Pon-Pt: 7:30 - 15:30

Pływalnia:
Pon-Pt: 7:00 - 22:00
Ostatnie wejście: 20:45
więcej info>

Sauna:
Pon-Pt: 16:00 - 22:00
Sobota: 9:00 - 20:00
Niedziela: 13:00 - 20:00
Ważne numery
Biuro: 44 683 58 44
Orlik: 667 920 205
Korty: 505 649 843
Pływalnia (po 16.00): 44 682 45 51
© 2019 MOSiR Radomsko