Pływalnia: 44 683 45 51 \ Biuro MOSiR: 44 683 58 44

Fabryka Siły
O nas

Do zadań MOSIR należy:


• zarządzanie gminnymi obiektami sportowo – rekreacyjnymi
• gospodarowanie powierzonym mieniem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
• organizowanie zajęć, zawodów, imprez sportowo – rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych
• zapewnienie kadry instruktorów do prowadzenia zajęć rekreacyjnych
• rozwijanie usług w zakresie rekreacji ruchowej stosownie do potrzeb i zainteresowania mieszkańców miasta
• udostępnienie bazy sportowo – rekreacyjnej
• koordynowanie i prowadzenie na poziomie gminy międzyszkolnych rozgrywek sportowych zgodnie z kalendarzem rozgrywek
• tworzenie warunków do rozwoju sportu wyczynowego
• organizacja szkolenia sportowego dzieci, młodzieży i osób dorosłych w różnych dyscyplinach sportu oraz prowadzenie sekcji sportowych
• prowadzenie wypożyczalni sprzętu sportowego
• prowadzenie działalności promocyjnej i reklamowej w zakresie działania MOSiR
• współpracę z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami sportowymi w zakresie realizacji zadań statutowych MOSiR


Zarządzenie Prezydenta Miasta Radomska Nr 12/88


Zarządzeniem Prezydenta Miasta Radomska Nr 12/88.Ośrodek jest jednostką samorządu terytorialnego, realizującą zadania własne gminy w  zakresie kultury fizycznej i turystyki zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym / Dz.U.142 z 2001 r. poz. 1591 ze zmianami/.

 

Cele i zadania MOSiR określa Statut nadany Uchwałą Nr LI/451/14  Rady Miejskiej z dn. 9.04.2014 r.

Dane kontaktowe

97-500 Radomsko

ul. Leszka Czarnego 22

Telefon

tel. 44 683 58 44

Email

mosir@radomsko.pl


Pobierz logo

Pobierz tutaj

Zadaj pytanie tutaj

Partnerzy

Społeczność


MOSiR
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Leszka Czarnego 22
97-500 Radomsko

e-mail: mosir@radomsko.pl
Godziny otwarcia
Biuro MOSiR:
Pon-Pt: 7:30 - 15:30

Pływalnia:
Pon-Pt: 7:00 - 22:00
Ostatnie wejście: 20:45
więcej info>

Sauna:
Pon-Pt: 16:00 - 22:00
Sobota: 9:00 - 20:00
Niedziela: 13:00 - 20:00
Ważne numery
Biuro: 44 683 58 44
Siłownia: 667 920 205
Korty: 505 649 843
Pływalnia (po 16.00): 44 682 45 51
© 2021 MOSiR Radomsko